top of page

ΗΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

To Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr ).Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

    

H Κ.Υ.Α. οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β’ 2992/19-09-2016) ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ και ορίζει ως  υπόχρεους για την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση:

  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α' 209).

  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν. 4042/2012 (Α' 24).

  • Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Η Tech-Engineering αναλαμβάνει την εγγραφή και την καταχώρηση της επιχείρησης σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΗΜΑ καθώς επίσης και την καταχώρηση στο ΗΜΑ των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως η εταιρεία μας και η εμπειρία  μας στην διαχείρηση Περιβαλλοντικών Έργων έχει σαν αποτέλεσμα πάντα την ταυτοποίηση της σωστή ποσότητας των αποβλήτων που παρήγαγε η επιχείρησης σας και δηλώθηκαν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με τις ποσότητες εκείνες οι οποίες δηλώθηκαν από τις εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων που συνεργαστήκατε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα μας, ηλεκτρονικά ή να επισκεφτείτε τα γραφεία μας στην οδό Παπαδοπούλου 1 στα Γιαννιτσά για να συζητήσουμε τα δεδομένα και τα στοιχεία της επιχείρησης σας, να σας δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και να προβούμε στην δήλωση και καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ΗΜΑ.

bottom of page