top of page

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ

Η Tech-Engineering και η ομάδα του τεχνικού γραφείου του Βασίλη Πεταλά μετά από την εμπειρία την οποία αποκόμισε υλοποιώντας δεκάδες μελετητικά και κατασκευαστικά έργα σε κατοικίες οι οποίες είχαν υπαχθεί στις παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ Οίκον, είναι εδώ για εσάς έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει για την υπαγωγή της κατοικίας σας στο Νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ η έναρξη του οποίου όπως ανακοινώθηκε επίσημα από το ΥΠΕΚΑ πρόκειται να ξεκινήσει αρχές Νοεμβρίου 2020.

       Το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ είναι ένα νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα που στοχεύει πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, με νέα κίνητρα και παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ και την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Είναι ένα πρόγραμμα απόλυτα προσαρμοσμένο στις επιταγές του Εθνικού Σχεδίου 2020 για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.

 • Επιλέξιμη κατοικία είναι κάθε μονοκατοικία, πολυκατοικία σαν σύνολο ή μεμονωμένο διαμέρισμα το οποίο: 

  • Έχει οικοδομική άδεια, χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες, δεν έχει κριθεί το κτίσμα κατεδαφιστέο, μετά από Ενεργειακή Επιθεώρηση και σύμφωνα με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που εκδόθηκε ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία ίση με " Γ " ή χαμηλότερη και οι παρεμβάσεις σύμφωνα με τα ΠΕΑ που θα εκδοθούν πριν και μετά την υλοποίησή τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθμίδες.

  • Για πολυκατοικίες διακρίνονται δύο περιπτώσεις, για παρεμβάσεις και στα διαμερίσματα ή μόνο στους κοινόχρηστους χώρους.
    

 • Τα εισοδηματικά κριτήρια του Νέου Προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

  ​ 

Πίνακας εισοδηματικών κατηγοριών

Οι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν στο κτίριο και υπάγονται στο νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ  Αυτονομώ 2020 σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.ΚΑ είναι:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω).
Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

 

2. Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους

 

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.

 

4. Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ
Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

 

5. Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας

5.1 Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ  επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.

Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering

5.2 Συστήματα αποθήκευσης.
Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού σταθμού.

 

6. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Επιλέξιμες θα είναι μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, πιστοποιημένες με CE  και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

7. Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας.
α) Έξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
β) Έξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
γ) Απομακρυσμένου Ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κλπ)
.

 

8. Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

8.1 Αναβάθμιση ανελκυστήρα.
Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και
η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους.

8.2 Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού.
Αντικατάσταση λαμπτήρων με χαμηλής κατανάλωσης (π.χ. LED).
Αντικατάσταση του συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης, αναλόγως χρονικής στιγμής  (ημέρα/νύχτα), φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου κ.α.

Αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης.

 • Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου.

 • Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh

 • Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις € 80.000.

 • Παρέχεται η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών, ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του Προγράμματος, το δάνειο είναι άτοκο.

    

Επικοινωνήστε σήμερα με την Tech-Engineering και κλείστε ραντεβού με τους συνεργάτες μας για να λύσουμε όλες τις απορίες σας σχετικά με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020. Θα σας ενημερώσουμε, θα σας καθοδηγήσουμε και θα προχωρήσουμε μαζί σας στην ένταξη και την Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας σας στο νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. 

 

   

bottom of page